אימייל ודף בית לכל החיים

הרשמה לסטודנטים

הרשמה לבוגרים** שימו לב: שירות זה ניתן לסטודנטים/בוגרים לתואר שלישי, או סטודנטים לתואר שני שיש להם מנחה רשום במערכת האוניברסיטאית.

מבנה כתובת המייל לכל החיים שתנתן הוא firstname.lastname@cs.tau.ac.il או firstname.lastname@math.tau.ac.il בהתאם לפרטים שהוכנסו בטופס הבקשה (שם פרטי ,שם משפחה ,בית ספר).

דף בית לכל החיים www.cs.tau.ac.il/research/firstname.lastname